sugakookie's lunatic || jungkook's ordinary

ask.fm/bangtansairconditioner
  • Hà Nội
  • JoinedMarch 6, 2017
Stories by ☾
{ transfic | sugakookie } begin by squaredcyanide
{ transfic | sugakookie } begin Fanfiction
Author: darling @ ao3. Original: http://archiveofourown.org/works/8280626 Category: M/M Pairing: Suga x Jungkook [BTS] Characters: Min Yoongi/SUGA; Jungkook. Summary: "như thế có ổn không?"
{ transfic | sugakookie } why aren't you sick by squaredcyanide
{ transfic | sugakookie } why aren't you sick Fanfiction
Original link: http://archiveofourown.org/works/8375632 Category: M/M Pairing: Jeon Jungkook / Min Yoongi | Suga Characters: Jeon Jungkook, Min Yoongi | Suga Additional tags: mình không biết đây là gì nữa mình...
{ transfic | sugakookie } lost stars by squaredcyanide
{ transfic | sugakookie } lost stars Fanfiction
Author: sebstahn @ ao3 Characters: Min Yoongi | Suga, Jeon Jungkook, Park Jimin, Kim Taehyung | V, Kim Seokjin, Kim Namjoon | Rap Monster, Jung Hoseok | J-Hope, chút ít TWICE Momo & Mina... Category: M/M Pairing: J...