Xã Hội Văn Minh, khoa học phát triển, cơ thể con người cũng phát triển, khi xưa HOA ĐÌNH chỉ nhượng 

1 nhiệm vụ nhưng ngày nay HOA ĐÌNH hội lưỡng việc câu thông nga(Rất có hứng thú về những điều mà người khác cho là " hoang tưởng " )
https://www.facebook.com/yunjae.jung.1650
  • Joined:
    Dec 28, 2010 02:48AM

Featured work.

(Nằm mộng bút kí bổn - Thục sài đầu) (np, beo thu)

Social data: 11 reads. 0 votes. 0 comments.

Description: Mập mạp tiểu thụ vừa bắt đầu dùng gia truyền nằm mơ notebook đùa giỡn + nô dịch 4 vị tiểu công. Đến lúc sau lại bị bốn vị tiểu công ở trong mơ XXOO. . Sau đó bốn vị tiểu công tại trên thực tế tìm được tiểu th...Read

Other Works by songvj_tien.
Tinh ấn ( Võng du, béo thụ x anh tuấn công, 1×1)

Tinh ấn ( Võng du, béo thụ x anh tuấn công, 1×1)

11 0 0

Một số thời khắc, nên tới vận mệnh cùng nhân sự, còn có kia không cách nào dự đoán duyên phận, thật sự m...

đừng choáng váng, xấu nam ta cũng muốn định ngươi YJ

đừng choáng váng, xấu nam ta cũng muốn định ngươi YJ

45 0 0

yunjae

tinh tế chi thần côn trị liệu sư

tinh tế chi thần côn trị liệu sư

119 2 0

dab

Chuyện Ma Quái Ở Bệnh Viện Đồng Hoa

Chuyện Ma Quái Ở Bệnh Viện Đồng Hoa

1.4K 24 1

Giới Thiệu: Truyện lấy nhiều bối cảnh ma quái có, thần tiên có cũng có, ghê sợ cũng đủ. Thành thị nào cũ...

Story Reading List

Story Reading List

Story Reading List