• Joined:
    Oct 28, 2013 05:10AM

Featured work.

steal my heart

Social data: 80 reads. 2 votes. 0 comments.

Description: si thea yung babaeng nerd pero magbabago siya dahil naapektuhan siya ng paghihiwalay ng mga magulang niya kaya magbabago siya,yung simpleng thea na mahilig sa libro ay may gang na ,nagsisigarilyo,bully nakalim...Read

Story Reading List