ඔයාගෙත් නොවෙන මගෙත් නොවෙන කාගෙම හරි කතාවක්..💚
  • JoinedJuly 16, 2022Stories by Shali
රිදී වලාකුළු  by shalissp
රිදී වලාකුළු
තනිකම ජිවිතේ ගොඩක් තැන් වලදි කියාගන්න බැරි තරම් හුගක් පාඩම් කියාදුන්නා....
තුහීන සේයා.. by shalissp
තුහීන සේයා..
ජිවිත කාලේම සතුටින් ඉන්න පුලුවන් අදරයක් ලැබෙන්නේ.. අවන්ක හදවතකින් විතරමයි..
ranking #41 in sad See all rankings
Beating Heart (Complete  ) by shalissp
Beating Heart (Complete )
දුරස් වන්නට හිතන හැම විට තවත් ලන්වෙනවා... මතක නැතිකර ගන්න සිතුවිට සිතේ රජ වෙනවා....❤️😓❤️
ranking #1 in romance See all rankings
1 Reading List