✦ he / she     💗     @chigirawr
⟡ ﹒i do things
  • drawing ✎
  • JoinedJune 21, 2023
Story by ﹒⪨ YIU 🍥 。