Đăng đủ loại fic convert về các couple của Hồng Liên/Xích Luyện, dù cho có là couple hoang tưởng nhất :))))
  • JoinedJuly 15, 2017Stories by Liên Luyện All Couple
[Lương Luyện] Thụ thử hoa đình (kinh điển) by lienluyenallcp
[Lương Luyện] Thụ thử hoa đình (ki...
Một đoản văn kinh điển của Lương Luyện. Link: https://jump2.bdimg.com/p/4920903027
ranking #72 in hồng See all rankings
[Lương Luyện]  Sở ái cách sơn hải by lienluyenallcp
[Lương Luyện] Sở ái cách sơn hải
Link: https://jump2.bdimg.com/p/5967352011?pn=1
ranking #166 in truong See all rankings
[Lương Luyện] Kiếm Trủng by lienluyenallcp
[Lương Luyện] Kiếm Trủng
Lương Luyện ngọt văn Link: https://jump2.bdimg.com/p/6115621501?pn=1
ranking #425 in truong See all rankings