Không phải tác giả, cũng không phải editor, đăng truyện lên chỉ đơn giản là để đọc offline. 
Truyện được tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau.
  • Hanoi, Vietnam
  • JoinedJuly 17, 2018
Stories by Alice Choe
Giám Đốc, Thỉnh Đến Đẩy Ngã Ta!!! by kween_alice_choe
Giám Đốc, Thỉnh Đến Đẩy Ngã Ta!!!
Tác giả: Tiểu Nhục Nhục. Thể loại: Hiện đại, đô thị tình duyên, cao H, HE. Paring: Trần Khanh ( thụ ) x Tôn K...
Taobao Tình Thú Ký Sự by kween_alice_choe
Taobao Tình Thú Ký Sự
Tác giả: Dục Thiếu. Tên khác: Đào bảo tình thú kí sự. Thể loại: Hiện đại, đô thị tình duyên, thoải mái văn...
Song Long by kween_alice_choe
Song Long
Tác giả: Min Min. Thể loại: Đoản văn, H văn (H cao, khoảng 80% là H), ngọt, công sủng thụ, 1x1, HE. Pairing:...