សូមអរគុណ​ដែលចូលមកកាន់​ acc wattpad របស់ខ្ញុំ​♥️💞  បេីអ្នកចូលចិត្តអានប្រលមលោកពិតមែនអាចទេ​ អានរាល់រឿងដែលខ្ញុំសរសេរ​ កុំប្រកាន់មិនថារឿងជារឿងប្រភេទណានឹងក្រុមណា❤️️💞✌️💟💕💜 ខ្ញុំសុំអរគុណទុកជាមុន​

ពីខ្ញុំ Lee Hanna 💕
  • JoinedMarch 23, 2020Last Message
jungHanna1994 jungHanna1994 Aug 15, 2022 12:59PM
សួស្ដីអ្នកទាំងអស់គ្នាជាពិសេសអ្នកដែលតាមដានរឿង កូនភ្លោះត្រកញលគិម ពេលនេះខ្ញុំឈប់ផុសហើយ ខ្ញុំបានបោះពុម្ភចេញជាសៀវភៅហើយ បើអ្នកទាំងអស់គ្នាចាប់អារម្មណ៍ឆាតមកខ្ញុំបានណា។
View all Conversations

Stories by Lee Hanna💜
💔Sorry I love you 💔 by jungHanna1994
💔Sorry I love you 💔
Kim SeokJin x Kim Taehyung Jin Top Taehyung bottom
ranking #409 in bts See all rankings
✨ជំនួយការស្នេហ៍​✨ by jungHanna1994
✨ជំនួយការស្នេហ៍​✨
ស្នេហារវាងកូនបំណុល​ នឹងម្ចាស់បំណុល
ranking #873 in bts See all rankings
1 Reading List