sunshine, @maxinejiji | @claijo

Follow Maxinejiji on her social media accounts!

• Wattpad - maxinejiji / maxinelat
• Twitter - maxinejiji
• Instagram - maxinejiji
• Thread - maxinejiji
• YouTube - Maxine Lat
• Facebook - Maxine Lat / Maxine Lat Calibuso
• Bookstore - Maxinejiji Books
• Beauty Products - Maxinejiji Beauty
• FB Page - Maxinejiji Updates / Love Without Limits by Maxinejiji
  • JoinedApril 17, 202310 Reading Lists