À, ờm, mình tên Thiên.
  • JoinedJanuary 23, 2017Stories by Thiên Drama
[Sign - Extended Battle] TL Channel by hwangthien
[Sign - Extended Battle] TL Channel
Mình cùng một bạn ở forum etruyen chơi nối sign ý mà :3
Cover Design by hwangthien
Cover Design
Những cover design và quotes cùng những thứ vân vân mây mây khác. Không share tài nguyên :'3
1 Reading List