.·:*¨༻  ᷏ ᷓ ᷔ ᷕ ᷖ ᷗ ᷘ ᷙ ᷛ ᷜ ᷝ ᷞ ᷟ ᷠ ᷡ ᷢ ᷣ ᷤ ᷥ ᷦ ༻¨*:·.

ㅤㅤㅤ┊ㅤㅤ┊ㅤㅤ┊

┊ㅤㅤ┊ㅤㅤ☆ㅤㅤ┊ㅤㅤ┊

┊ㅤㅤ☆ㅤㅤㅤㅤㅤ☆ㅤㅤ┊

★ㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ★


┏━━━━°⌜ 赤い糸 ⌟°━━━━┓

-ˋˏₜₐₖₑ ₘy ₕₑₐᵣₜ ₐₙd ᵣᵢₚ
ᵢₜ ₐₚₐᵣₜ ᵢ'ₗₗ ₘₐₖₑ yₒᵤ ₘy
ᵥₒₒdₒₒ dₒₗₗ, ᵢ'ₗₗ ₑₐₜ yₒᵤ
ₐₗᵢ₋ᵢ₋ᵢ₋ᵢᵥₑ ᵢ'ₗₗ ₘₐₖₑ yₒᵤ
cᵣᵢ₋ᵢ₋ᵢ₋ᵢ ₛₒ ₕᵢdₑ ₐₗₗ ₙᵢgₕₜ ,
cₐᵤₛₑ ᵢₜₛ ₜₒₙᵢgₕₜ~
yₒᵤᵣ gₒₙₙₐ dᵢₑ ₛₒ ₛₐy
gₒₒd byₑ, bₑcₐᵤₛₑ
yₒᵤᵣ ₘᵢₙₑ, yₑₛ yₒᵤᵣ ₘᵢₙₑ,
fₒᵣₑᵥₑᵣ ₘᵢₙₑ.ˎˊ-

┗━━━━°⌜ 赤い糸 ⌟°━━━━┛
───✥───

┍═════•♔|•|♚•═════┑
ㅤㅤ ♛❝ᵀʰᵉ ᵖᵃᶦⁿᶠᵘˡ ᵃʳᵗ ᵒᶠ
ᶜᵃⁿⁿᶦᵇᵃˡᶦˢᵐ ᵃⁿᵈ ᶜᵒˡᵒʳˢ ᶠᵉᵉˡᶦⁿᵍ
ᵖᵃᶦⁿ ᵗᵒ ᵐᵃᵏᵉ ʸᵒᵘʳˢᵉˡᶠ ʰᵃᵖᵖʸ
ᵃⁿᵈ ᵗᵃᵏᶦⁿᵍ ᵗᵒˣᶦᶜ ʷᵃᶦˢᵗ ᶦⁿ
ʲᵘˢᵗ ᵗᵒ ᶠᵉᵉˡ ᵃˡᶦᵛᵉ❞♛
┕═════•♚|•|♔•═════┙

───✥───

━━───༻♔|•|♚༺───━━
♛❀◀❝F E A R M E❞◀❀♛
━━───༻♚|•|♔༺───━━

───✥───
.。•* ꧁ I N F O R M . ꧂ *•。.

╔♕◊⋆∘⋅──────────⋅∘⋆◊♕╗

♕ℕ Ꭿ ℳ ℰ♕
꧁ U N K N O W N
NICKNAME (ᴳᵘʳᵒ )

AGE
꧁ 22

GENDER
꧁ ❝Im a boy...does this matter?❞

SEXUALITY
꧁ GAY

SPECIES
꧁ I truley wonder...

✥FC❣ Nitori
✥VC❣ (?)
✥TS❣(?)
╚♕◊⋆∘⋅──────────⋅∘⋆◊♕╝


───✥───
Hiding
───✥───

♕◊⋆∘⋅──────────⋅∘⋆◊♕
CREEPY PASTA OC ANON

I am mayor yasei!
  • JoinedJanuary 21, 2017


Last Message
guroblccd guroblccd May 03, 2018 10:59PM
//anyone wanna rp with smol guro
View all Conversations

1 Reading List