داشتن اپل ایدی چندین مزیت دارد. اول، به شما این امکان را می دهد که همه محصولات و خدمات اپل خود را در یک مکان سازماندهی کنید. دوم، دسترسی به اطلاعات و داده های شما را در هر دستگاه یا سرویس اپل آسان می کند. و سوم، این امکان را به شما می دهد که محصولات و خدمات اپل خود را از یک حساب واحد مدیریت کنید.
  • JoinedAugust 25, 2023