អរគុណអ្នកអានទាំងអស់គ្នាសម្រាប់ការគាំទ្រនិងចូលចិត្តទៅលើសាច់រឿងនីមួយៗ 😚🙏🏻💙✨
#ហ្គីថេ💙
  • JoinedSeptember 27, 2019


Following


Stories by JEON_TK
លង់ស្នេហ៍ស្វាមីខ្លួនឯង (season2) by gitae060999
លង់ស្នេហ៍ស្វាមីខ្លួនឯង (season2)
លង់ស្នេហ៍ស្វាមីខ្លួនឯង Season2 ជាសុភមង្គលធំធេង 😍❤️
ranking #918 in taekook See all rankings
📍បន្លំខ្លួន ស៊ើបការណ៍ស្នេហ៍ 📍 by gitae060999
📍បន្លំខ្លួន ស៊ើបការណ៍ស្នេហ៍ 📍
អោយរៀបការជាមួយគ្នាបានយ៉ាងម៉េចបើខ្ញុំមិនដឹងថាគេជាមនុស្សមានចរិកបែបណាផងនោះ? ខ្ញុំត្រូវស៊ើបពីគេជាមុនសិន 😏 Jeon J...
ranking #550 in boylove See all rankings
💘បេះដូងប្តូរម្ចាស់💘 by gitae060999
💘បេះដូងប្តូរម្ចាស់💘
JK : ពេលនេះបងមិនត្រូវការនាងទេ បងត្រូវការអូន TH : តែខ្ញុំមិនត្រូវការលោកទេ Jeon Jungkook
ranking #628 in taekook See all rankings