Nhà nhỏ chuyên post convert, chi nhánh của Điềm Mật Các.
Các bạn có thể truy cập vào trang https://diemmatcac.wordpress.com/convert-raw/ để tải raw và convert của những truyện đã được đăng tải trên wattpad này nha.
Những truyện được đăng ở đây được tải ở trang: http://www.txtnovel.net
Mình không sở hữu bất kỳ tác phẩm nào, quyền tác phẩm thuộc về tác giả.
  • Cần Thơ
  • JoinedJuly 20, 2018


Following


Stories by diemmatcaccv
Ta dùng vật lý hàng yêu trừ ma by diemmatcaccv
Ta dùng vật lý hàng yêu trừ ma
Tác giả: Mai hoa lục Văn chương điểm tích lũy: 234,187,680 Văn án "Nghe ta mẹ nói, ta lúc sinh ra đời...
ranking #37 in đam-mỹ See all rankings
Ta và Đạo Tôn hóa địch thành gay by diemmatcaccv
Ta và Đạo Tôn hóa địch thành gay
Tác giả: Minh uẩn Văn chương điểm tích lũy: 376,809,664 Văn án Thư Diêu một khi khóa lại Kiếm Tam hệ thống...
ranking #2 in xuyên-không See all rankings
Nghe nói ta rất nghèo by diemmatcaccv
Nghe nói ta rất nghèo
Tác giả: Tô cảnh nhàn Văn chương điểm tích lũy: 2,827,792,896 【 cao phối bản bá tổng, tại Weibo chuyên tâm...
ranking #23 in đam-mỹ See all rankings
1 Reading List