‎‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ʻʻ‎‎  𝘠𝘖𝘜 ' 𝘙𝘌 ‎ 𝘞𝘈𝘚𝘛𝘐𝘕𝘎 ‎ 𝘠𝘖𝘜𝘙 
‎ ‎ ‎‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ 𝘛𝘖𝘜𝘕𝘎𝘌 ‎ 𝘞𝘐𝘛𝘏 ‎ 𝘓𝘈𝘔𝘌
‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎‎‎‎𝘌𝘟𝘊𝘜𝘚𝘌𝘚‎ 𝘈𝘕𝘋 ‎ 𝘓𝘐𝘌𝘚 . ‎ ʼʼ
‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ @‎‎-T0RTUR3D .
 • ꜱᴀᴡ‎ ᴏᴄ: ‎‎ ᴀɴᴛʜᴏɴʏ‎ ‎ ɢᴀʀᴄɪᴀ .‎ ‎ ʙʏ ‎ 𝐤𝐮𝐫𝐭 ‎ / ‎ 𝐠𝐞𝐞
 • JoinedApril 7, 2023


Last Message
detectivehomoz detectivehomoz Feb 16, 2024 12:45AM
cb + specify if ya 'll are tho i miss him 
View all Conversations