اگر به دنبال شروع یک باغ از صفر هستید، باید با نهال شروع کنید. نهال ها گیاهان جوانی هستند که از بذر شروع شده اند. آنها معمولاً قبل از پیوند در خارج از منزل در یک محیط کنترل شده شروع می شوند.

شروع با [خرید نهال بادام](https://bartarnahal.ir/979797) مزایای زیادی دارد. اول از همه، کنترل نهال بسیار آسان تر از گیاهان بالغ است. شما می توانید میزان آب و نور خورشید دریافتی آنها را کنترل کنید، که برای اطمینان از رشد آنها به گیاهان قوی و سالم مهم است.
  • JoinedSeptember 27, 2023