Tôi từng đọc rất nhiều câu chuyện, từng nghe rất nhiều bài hát giờ tôi muốn viết một câu chuyện, muốn hát một bài hát về chính mình.
  • JoinedMarch 16, 20165 Reading Lists