___hassiktir___

Hesabı devrediyorum ama bir şartla