-𝐼𝑡'𝑠 𝑏𝑒𝑡𝑡𝑒𝑟 𝑡𝑜 ℎ𝑎𝑣𝑒 𝑦𝑜𝑢𝑟 𝑛𝑜𝑠𝑒 𝑖𝑛 𝑎 𝑏𝑜𝑜𝑘, 𝑡ℎ𝑎𝑛 𝑖𝑛 𝑠𝑜𝑚𝑒𝑜𝑛𝑒 𝑒𝑙𝑠𝑒'𝑠 𝑏𝑢𝑠𝑖𝑛𝑒𝑠𝑠 😜-

"A͟n͟y͟t͟h͟i͟n͟g͟ y͟o͟u͟ g͟i͟v͟e͟ u͟p͟ f͟o͟r͟ t͟h͟e͟ s͟a͟k͟e͟ o͟f͟ A͟l͟l͟a͟h͟ w͟i͟l͟l͟ r͟e͟t͟u͟r͟n͟ t͟o͟ y͟o͟u͟ i͟n͟ a͟ h͟u͟n͟d͟r͟e͟d͟ t͟i͟m͟e͟s͟ b͟e͟t͟t͟e͟r͟ s͟t͟a͟t͟e͟ t͟h͟a͟n͟ w͟h͟e͟n͟ y͟o͟u͟ h͟a͟d͟ l͟e͟t͟ i͟t͟ g͟o͟. B͟u͟t͟ y͟o͟u͟ h͟a͟v͟e͟ g͟o͟t͟ t͟o͟ h͟a͟v͟e͟ p͟a͟t͟i͟e͟n͟c͟e͟ u͟n͟t͟i͟l͟ i͟t͟ d͟o͟e͟s͟. Y͟o͟u͟ h͟a͟v͟e͟ g͟o͟t͟ t͟o͟ m͟a͟i͟n͟t͟a͟i͟n͟ f͟i͟r͟m͟ b͟e͟l͟i͟e͟f͟ i͟n͟ t͟h͟e͟ f͟a͟c͟t͟ t͟h͟a͟t͟ i͟t͟ w͟i͟l͟l͟ c͟o͟m͟e͟. B͟e͟c͟a͟u͟s͟e͟ i͟t͟ w͟i͟l͟l͟, I͟t͟ w͟i͟l͟l͟, i͟n͟ d͟i͟r͟e͟c͟t͟ a͟c͟c͟o͟r͟d͟a͟n͟c͟e͟ t͟o͟ y͟o͟u͟r͟ b͟e͟l͟i͟e͟f͟"
-Mᴜғᴛɪ Mᴇɴᴋ-
  • 𝕋𝕖𝕒𝕣𝕕𝕣𝕠𝕡 𝕠𝕗 𝕚𝕟𝕕𝕚𝕒𝕟 𝕠𝕔𝕖𝕒𝕟🇱🇰
  • JoinedJuly 30, 2020


Last Message
ZainahAara-Z ZainahAara-Z Oct 26, 2021 03:49AM
      அழகான கதாபாத்திரங்களுடன் ஓர் அசத்தலான கதை நண்பர்களே!   இன்னும் படிக்காதவர்கள் படித்துப் பார்த்து ஆதரவளிக்கலாமே :)https://www.wattpad.com/story/277882821?utm_source=ios&utm_medium=link&utm_con...
View all Conversations