🎭[...] Sen, był je­dynym ra­tun­kiem na ucie­czkę. Dzięki niemu mógł stworzyć swój włas­ny świat. Uro­jony świat, pełen wyima­gino­wane­go szczęścia...🥀


✒️Gdzie mnie znajdziesz: https://www.wattpad.com/story/85803484-two-face-one-love-~kailu~

📎"Pielęgnuj swo­je marze­nia. Trzy­maj się swoich ideałów. Masze­ruj śmiało według mu­zyki, którą tyl­ko ty słyszysz. Wiel­kie biog­ra­fie pow­stają z ruchu do przo­du, a nie ogląda­nia się do tyłu." ~ Paulo Coelho
  • Wonderland
  • JoinedMarch 3, 20166 Reading Lists

BTS