#𝖘𝖊𝖒𝖎-𝖆𝖙𝖙𝖎𝖛𝖔• 🚫🚫No Reading Requests.    💛💛Traits ✨ ✨ She/Her✨ 💜💜      𝙻𝚊𝚟𝚊𝚗𝚢𝚊

𝙵𝚘𝚗𝚍𝚕𝚢 𝚌𝚊𝚕𝚕𝚎𝚍:- 𝙻𝚞𝚟


✨ 𝐏𝐞𝐫𝐬𝐨𝐧𝐚𝐥𝐢𝐭𝐲

• 𝕱𝖎𝖊𝖗𝖈𝖊 𝖒𝖎𝖓𝖉

• 𝕭𝖗𝖆𝖛𝖊 𝕾𝖕𝖎𝖗𝖎𝖙

• 𝕶𝖎𝖓𝖉 𝖍𝖊𝖆𝖗𝖙❤️

🎂𝐌𝐲 𝐝𝐚𝐲

𝟡𝕥𝕙 𝔽𝕖𝕓𝕣𝕦𝕒𝕣𝕪


❄️𝐋𝐢𝐤𝐞𝐬

•ʜᴏɴᴇꜱᴛ

•ᴛʀᴜꜱᴛᴡᴏʀᴛʜʏ

•ᴄᴀʀɪɴɢ ᴘᴇᴏᴘʟᴇ


💫𝐃𝐢𝐬𝐥𝐢𝐤𝐞𝐬

•ᴘʀᴇᴛᴇɴᴛɪᴏᴜꜱ

•ʙᴀᴄᴋꜱᴛᴀʙʙᴇʀꜱ

•ʟɪᴀʀꜱ


🍃𝐇𝐨𝐛𝐛𝐢𝐞𝐬
•ᴘʜᴏᴛᴏɢʀᴀᴘʜʏ

•ᴛʀᴀᴠᴇʟʟɪɴɢ


-•°*⁠✧-•°* *✧-•✧-•°*⁠✧-


𝔜𝔬𝔲 𝔞𝔯𝔢 𝔱𝔥𝔢 𝔞𝔲𝔱𝔥𝔬𝔯 𝔬𝔣 𝔶𝔬𝔲𝔯 𝔬𝔴𝔫 𝔰𝔱𝔬𝔯𝔶, 𝔱𝔥𝔢 𝔞𝔯𝔱𝔦𝔰𝔱 𝔬𝔣 𝔶𝔬𝔲𝔯 𝔬𝔴𝔫 𝔠𝔞𝔫𝔳𝔞𝔰, 𝔞𝔫𝔡 𝔱𝔥𝔢 𝔞𝔯𝔠𝔥𝔦𝔱𝔢𝔠𝔱 𝔬𝔣 𝔶𝔬𝔲𝔯 𝔬𝔴𝔫 𝔣𝔲𝔱𝔲𝔯𝔢.

𝔈𝔪𝔟𝔯𝔞𝔠𝔢 𝔶𝔬𝔲𝔯 𝔬𝔴𝔫 𝔲𝔫𝔦𝔮𝔲𝔢𝔫𝔢𝔰𝔰 𝔞𝔫𝔡 𝔠𝔯𝔢𝔞𝔱𝔢 𝔞 𝔪𝔞𝔰𝔱𝔢𝔯𝔭𝔦𝔢𝔠𝔢 𝔱𝔥𝔞𝔱 𝔦𝔰 𝔲𝔫𝔦𝔮𝔲𝔢𝔩𝔶 𝔶𝔬𝔲!


•°*✧-•°*✧-•°*✧-•°*✧-


❤️ 𝐅𝐚𝐯𝐨𝐮𝐫𝐢𝐭𝐞𝐬


⭐𝕬𝖈𝖙𝖔𝖗𝖘

•𝕊𝕙𝕒𝕙ee𝕣 𝕊𝕙𝕖𝕚𝕜𝕙

•𝕊𝕒𝕦𝕣𝕒𝕓𝕙 ℝ𝕒𝕛 𝕁𝕒𝕚𝕟


💖𝕬𝖈𝖙𝖗𝖊𝖘𝖘

•𝕂𝕣𝕚𝕥𝕚 𝕊𝕒𝕟𝕠𝕟

•𝔼𝕣𝕚𝕔𝕒 𝔽𝕖𝕣𝕟𝕒𝕟𝕕𝕖𝕤

•𝕊𝕠𝕟𝕒𝕣𝕚𝕜𝕒 𝔹𝕙𝕒𝕕𝕠𝕣𝕚𝕒


🎤 𝕾𝖎𝖓𝖌𝖊𝖗𝖘

•𝕁𝕦𝕓𝕚𝕟 ℕ𝕒𝕦𝕥𝕚𝕪𝕒𝕝

•𝕂𝕚𝕤𝕙𝕠𝕣𝕖 𝕂𝕦𝕞𝕒𝕣


🏏 𝕮𝖗𝖎𝖈𝖐𝖊𝖙𝖊𝖗𝖘

•𝕐𝕦𝕧𝕣𝕒𝕛 𝕊𝕚𝕟𝕘𝕙

•𝕄𝕒𝕙𝕖𝕟𝕕𝕣𝕒 𝕊𝕚𝕟𝕘𝕙 𝔻𝕙𝕠𝕟𝕚


(⁠◍✧⁠*°-◍✧⁠*°-◍✧⁠*нαι нoтση ρє ѕєєтι

ραιяσ мєιη ѕαƒαя нαι

нαι ∂υяя мαηzιℓ

ѕααтн вαѕѕ нυηαя нαι

Gυɳɠυɳαყҽɠҽ ԋυɱ

Cԋαʅƚҽ ʝαყҽɳɠҽ ԋυɱ

JαႦ ƚαƙ ԃҽƙԋҽ ɳα, ʂυɳҽ ɳα

Sαɱʝԋҽ ɳα, ɱααɳҽ ɳα

Yҽԋ ʂααɾα ʝαԋαɳ...

°-◍✧*°-)✿••••••••••••✿
✿•°'•°'|•°'|•°'|•°'|•°'|⁠✿


"𝕀 𝕒𝕞 𝕟𝕠𝕥 𝕒 𝕓𝕒𝕔𝕜𝕦𝕡 𝕡𝕝𝕒𝕟, 𝕒𝕟𝕕 𝕕𝕖𝕗𝕚𝕟𝕚𝕥𝕖𝕝𝕪 𝕟𝕠𝕥 𝕒 𝕤𝕖𝕔𝕠𝕟𝕕 𝕔𝕙𝕠𝕚𝕔𝕖. 𝕊𝕠 𝕖𝕚𝕥𝕙𝕖𝕣 𝕔𝕙𝕠𝕠𝕤𝕖 𝕞𝕖 𝕠𝕣 𝕝𝕠𝕤𝕖 𝕞𝕖."


⁠✿•°'|•°'|•°'|•°'||°'|•°'|•°'|•°'|•°'|•°'|•°'|•°'|✿


𝐁𝐢𝐨 𝐛𝐲 @itzme_roohi

Roleplays as Mahanyak Arjuna"
 • Somewhere in This World/Offline
 • JoinedJanuary 21, 2019


Last Message
Wanderlust_Lavanya Wanderlust_Lavanya an hour ago
Anyone who has updated Wattpad yesterday?I just wanted to know what's the new update for. 
View all Conversations

Stories by Elysian✨
An Echoing Silence (ON HOLD/SLOW UPDATE) by Wanderlust_Lavanya
An Echoing Silence (ON HOLD/SLOW U...
Cover Credits: @DearDevil_123 Amidst the chaos of the great Mahabharata war, the bond between Arjun and Subha...
ranking #41 in arsu See all rankings
The Longing Heart: Arjun and Subhadra's Tale of Exile by Wanderlust_Lavanya
The Longing Heart: Arjun and Subha...
Cover Credits: @Exuberant_Girl10 "The Longing Heart: Arjun and Subhadra's Tale of Exile" is a heart...
ranking #27 in exile See all rankings
Threads of Fate:A Celestial Love Story Ft.ArSu. by Wanderlust_Lavanya
Threads of Fate:A Celestial Love S...
A birthday gift for someone special
ranking #228 in arsu See all rankings
8 Reading Lists