• JoinedDecember 9, 2017


Story by Thu Nguyen
hãy quỳ xuống cầu xin tôi tha thứ đi .  by ThuNguyen834
hãy quỳ xuống cầu xin tôi tha thứ...
sẽ ra sao nếu có một ngày những người mà bạn tin tưởng và yêu thương phản bội bạn Ad mới viết lần đầu ko hay...