Mình chỉ đăng để dự trữ đọc thôi.
  • JoinedNovember 28, 2018

Following


Stories by Virgin
Những chuyện xưa ở thành nhỏ by T2909T
Những chuyện xưa ở thành nhỏ
Tác giả: Thượng Phiến Nhược Thủy Vespertine Kinh thành biên giới có tòa tiểu thành, danh rằng Cẩm Dương. Cẩm...
ranking #8 in virgin See all rankings
( Mau xuyên ) Ta chỉ muốn tẩy trắng by T2909T
( Mau xuyên ) Ta chỉ muốn tẩy trắng
Tác giả: Tiểu Tang Du vespertine Từ hiện tại đến Tết thanh minh ngày nghỉ trong lúc, nếu cất chứa quá năm tră...
ranking #2 in vesper See all rankings
(Tập truyện) Hầm thịt ký by T2909T
(Tập truyện) Hầm thịt ký
Tác giả: Dạ Lương Như Tạc Văn trung nội dung nguyên sang, toàn hư cấu. 1V1, các thiên vô tướng quan, độ dài k...
ranking #801 in romance See all rankings
7 Reading Lists