⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀ ִ ࣪𖤐 𝗠𝗲𝗹𝗮𝗻𝗶𝗲 𝗔. 𝗛𝗮𝗹𝗲.
⠀⠀⠀⠀𝐼𝑛 𝑎 𝑤𝑜𝑟𝑙𝑑 𝑜𝑓 𝑏𝑜𝑦𝑠, ℎ𝑒'𝑠 𝑎 𝑔𝑒𝑛𝑡𝑙𝑒𝑚𝑎𝑛.
  • karmie & lannita. lettie & mattie.
  • JoinedJuly 7, 2023