Wʀɪᴛɪɴɢ ᴡɪᴛʜᴏᴜᴛ ᴘᴀssɪᴏɴ ɪs ғᴜᴛɪʟᴇ
-SɪʟᴠᴇʀGʀᴀᴄᴇ643

*Plagiarism is not in itself a crime, but can constitute copyright infringement. In academia and industry, it is a serious ethical offense. In other words, please do not copy my stories. Thank you.*

◾◾◾◾◾◾◾◾◾◾◾

Hᴇʟʟᴏ ɢᴜʏs! I'ᴍ SɪʟᴠᴇʀGʀᴀᴄᴇ643. I'ᴍ ᴊᴜsᴛ ᴀ ʀᴇɢᴜʟᴀʀ ᴛᴇᴇɴ ᴡʜᴏ ʟᴏᴠᴇs ʀᴇᴀᴅɪɴɢ ʙᴏᴏᴋs.

(Note: Hindi gaano kagaling si Author-Chan sa Tagalog ♡ Pero marunong siya ^_^)

Sɪʟᴇɴᴛ ʀᴇᴀᴅᴇʀ: 2014-2015
Wʀɪᴛᴇʀ: 2016-Fᴜᴛᴜʀᴇ

♡ Oᴛᴀᴋᴜ ♡
♡ Sᴛᴜᴅʏɪɴɢ ᴋᴏʀᴇᴀɴ ♡
♡ Pʀoᴜᴅ Sɪʟᴇɴᴛ ʀᴇᴀᴅᴇʀ ♡
♡ Iɴᴛʀᴏᴠᴇʀᴛ ♡
♡ Cᴜʀʀᴇɴᴛʟʏ 16 ♡
♡ Uᴘᴅᴀᴛᴇs ᴇᴠᴇʀʏ ᴡᴇᴇᴋ ᴏʀ ᴍᴏɴᴛʜ ♡
♡ Bᴜsʏ ʜᴏɴᴏʀ sᴛᴜᴅᴇɴᴛ ♡
♡ Dᴜᴍᴘʟɪɴɢ ᴀɴᴅ Rᴀᴍᴇɴ ʟᴏᴠᴇʀ ♡
♡ Sᴏᴏɴ ᴛᴏ ʙᴇ Mᴜʟᴛɪʟɪɴɢᴜᴀʟ ♡
♡ Pᴏᴄᴋᴇᴛʙᴏᴏᴋ Cᴏʟʟᴇᴄᴛᴏʀ ♡
♡ Cᴀᴛ ʟᴏᴠᴇʀ ♡
♡ Aʀᴍʏ ♡
♡ Cʜᴏɪᴄᴇ ♡
♡ Sᴛᴀʏ ♡

◾◾◾◾◾◾◾◾◾◾◾◾

English Stories:
✔ Crush x Reader [One-Shots]
✔ Truth or Dare
❎ Virus Z
❎ My Boyfriend is a Butler?!
❎ Claiming To Be Yours (Korean Love)


Taglish Stories:
✔ Chances to Love Again (One-shots book)
✔ L.A.D (BOOK I)
❎ Calling Dr. Heartbeats
❎ Illusion
❎ Lost In Distance (Korean Love)

Under Revision
✔ Together Until the End (Taglish)
✔ She's The Reason Why (English)
❎ The Internet Princess (English)
❎ Fallen
❎ Him

Coming Soon:
❎ Alive (Shin Takara)
❎ Claiming Her Mine (CTBY: Part II)
❎ Would You Rather? (TOD: Book II)
❎ Marry Me This Christmas, Ms. Winter

◾◾◾◾◾◾◾◾◾◾◾◾

Iɴsᴛᴀɢʀᴀᴍ: @ᴄʜᴀʀɪssᴇɢᴀʀᴄɪᴀ643
Tᴡɪᴛᴛᴇʀ: @Aᴜᴛʜᴏʀ_SɪʟᴠᴇʀG
Gʀᴀᴘʜɪᴄ Sʜᴏᴘᴘᴇ: (CLOSED)

◾◾◾◾◾◾◾◾◾◾◾◾

║▌║█║▌│║▌║▌█
  • Toronto, Ontario
  • JoinedSeptember 24, 2014Last Message
SilverGrace643 SilverGrace643 Jul 22, 2019 03:26AM
Happy 7k reads "Together Until the End" (  / ^_^)
View all Conversations

Stories by Silver
Crush x Reader [One-Shots] by SilverGrace643
Crush x Reader [One-Shots]
[EDITING] You and your crush 😍 Momentos 💘 ~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~• Highest Ranking: #1 in Sho...
ranking #358 in crush See all rankings
Together Until the End | REVISING ✔ by SilverGrace643
Together Until the End | REVISING ✔
Sabi ko, hindi kita iiwan. Narito lang ako para sa iyo. Sagot mo, tayo lamang hanggang sa huli. Itatak mo sa...
ranking #313 in wattys See all rankings
L.A.D (#Wattys2018) (#MLTimes2018) (#MeteorAwards2018) by SilverGrace643
L.A.D (#Wattys2018) (#MLTimes2018)...
Ang Leaders At Democracy o mas kilalang L.A.D ay isang grupo ng mga lalaking hindi takot makipaglaban at mang...
ranking #2 in yan See all rankings
4 Reading Lists