"Yêu không có đúng sai, thật giả, phải trái. Yêu là quá trình tìm tòi, thực hành và chiêm nghiệm bản thân của con người. Nó không cần nguyên tắc, cũng không cần đánh giá, xét đến cùng nó là một kiểu giác ngộ, một kiểu vị tha."

- Xuân Yến, An Ni Bảo Bối.

AO3: https://archiveofourown.org/users/HoaiAu
WP: https://auhoai.wordpress.com/
FB: https://www.facebook.com/hoai.au.50/
  • JoinedDecember 17, 2017

Following


Stories by Hoài Âu
Writing Commission by HoaiAu
Writing Commission
Mở từ giờ đến hết năm.
ranking #1 in writingcommission See all rankings
[Love Bill] You are my love by HoaiAu
[Love Bill] You are my love
"Chúng ta là những người bình thường. Bình thường bên nhau. Bình thường yêu nhau. Bình thường chờ đợi n...
[KaiIsa] Tình cũ không rủ cũng tới by HoaiAu
[KaiIsa] Tình cũ không rủ cũng tới
Hình như họ đã từng yêu nhau.
ranking #6 in kaiisa See all rankings
1 Reading List