ෆැන්ටසියෙන් අවුසයයි රියැලිටියෙන් අවුසයයි🌻❤
ඩිවෝටය...පනගහන හැම හෘදවස්තුවකටම!
Yizhan shipper 😊
BJYX 💚❤💛JOBBY
🥺QUEEN OF ANGEST..
  • JoinedAugust 1, 2021Last Message

Stories by ජොබී 🖤
-KATHTHI🎶- by DEESHAPONNAMPERUMAGE
-KATHTHI🎶-
ඩේ අම්මු.... නා උන්නෙයි කාදිලික්කිරේන් ❤
ranking #8 in fanfiction See all rankings
-බක්කරෙ....🌻🌻- by DEESHAPONNAMPERUMAGE
-බක්කරෙ....🌻🌻-
නිදුක් හාමු.........දන්නවද....හංසයෙක්ට ඉන්නෙ මුලු ජීවිත කාලෙටම එකම සහකාරයලු........ ම්න්......එතකොට....හංසකට...
ranking #1 in lgbtfiction See all rankings
එකෝමත් එක දවසක🍀 by DEESHAPONNAMPERUMAGE
එකෝමත් එක දවසක🍀
වස්තු......එයා මට කතා කෙරුවෙ එහෙම...මගෙ බඩබොකුත් එක්ක කූල් වෙලා ගියා......කොල්ලෙක් කෙල්ලෙක්ට ආදරේ කරනවා කියලා...
ranking #1 in non See all rankings
6 Reading Lists

BTS