អរគុណសម្រាប់ការអានរឿងដែលជាស្នាដៃនិពន្ធរបស់ខ្ញុំ🤍

🎋Facebook Page : ANN - អាន
🌷Facebook Account : Ann Fancie
  • JoinedAugust 17, 2019Stories by 💜💚
✰ បេះដូង & កាតព្វកិច្ច ꧂ by Axnnie_Jjang
✰ បេះដូង & កាតព្វកិច្ច ꧂
មិនថាការចាប់ផ្ដើមស្នេហាពួកយើងព្រោះតែមូលហេតុអ្វីទេ ក៏អូននៅតែស្រឡាញ់បងដែរ...
ranking #306 in bl See all rankings
If We Were...Strangers (បើសិនពួកយើងជាអ្នកដទៃ) by Axnnie_Jjang
If We Were...Strangers (បើសិនពួកយើ...
|| បើសិនពួកយើងជាអ្នកដទៃ || ការស្លាប់មិនសមហេតុផលមួយបានធ្វើឲ្យក្មេងប្រុសស្លូតបូតម្នាក់ក្លាយជាមនុស្សដែលចងគំន៉ំតា...
ranking #25 in btsfanfic See all rankings
Give me your heart ♥️💫 (Completed) by Axnnie_Jjang
Give me your heart ♥️💫 (Completed)
ទំនាក់ទំនងមួយដែលមានភាពជិតស្និទ្ធតាំងតែពីនៅតូចរបស់មនុស្សពីរនាក់នៅក្នុងមណ្ឌលកុមារកំព្រាមួយត្រូវបានឃ្លាតចេញពីគ្ន...
ranking #24 in taehyung See all rankings