🅶🅸🆁🅻🆂

❀፧ Kɪᴍ ᴅᴀ ʜʏᴜɴ
22 ᴀɴ̃ᴏs ፧ ʀᴀᴘᴇʀᴀ
ˡᵉˢᵇᶤᵃᶰ ፧ ᵃᶜᵗᶤᵛᵃ
ㅤㅤᵗᵃᵏᵉᶰ
@lisa_blpnk
───────
❀፧ Dᴏɴɢ sʜᴀɴ ᴄᴀɪ
18 ᴀɴ̃ᴏs ፧ ɴᴜᴛʀɪᴏʟᴏɢᴀ
ᵇᶤˢᵉˣᵘᵃˡ ፧ ᵖᵃˢᶤᵛᵃ ♡
ㅤㅤ ˢᶤᶰᵍˡᵉ
───────
❀፧ Pᴀʀᴋ Bᴏ Yᴏᴜɴɢ ( icon )
3O ᴀɴ̃ᴏs ፧ sᴛʀᴏɴɢ ᴡᴏᴍᴀɴ
ʰᵉᵗᵉʳᵒ ፧ ᵖᵃˢᶤᵛᵃ ♡
ㅤ ˢᶤᶰᵍˡᵉ
───────

🅑🅞🅨🅢

✩፧ Kɪᴍ Nᴀᴍ Jᴏᴏɴ
25 ᴀɴ̃ᴏs ፧ ʀᴀᴘᴇʀᴏ
ᵍᵃʸ ፧ ᵃᶜᵗᶤᵛᵒ . . . !
ㅤㅤˢᶤᶰᵍˡᵉ
───────
✩፧ Jᴀᴄᴋsᴏɴ Wᴀɴɢ
26 ᴀɴ̃ᴏs ፧ ʀᴀᴘᴇʀᴏ
ᵇᶤˢᵉˣᵘᵃˡ ፧ ᵃᶜᵗᶤᵛᵒ . . . !
ㅤㅤ ˢᶤᶰᵍˡᵉ
───────
✩፧ Lᴜʜᴀɴ
3O ᴀɴ̃ᴏs ፧ ʙᴏxᴇᴀᴅᴏʀ
ʰᵉᵗᵉʳᵒ ፧ ᵃᶜᵗᶤᵛᵒ . . . !
ㅤㅤˢᶤᶰᵍˡᵉ
───────

ㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤmás información,
ㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤen los gram's ♡ !
  • family. ♡
  • JoinedOctober 23, 2017


Last Message
-misfortunegirl- -misfortunegirl- Jun 23, 2020 09:12PM
|| el sismo estuvo culero, raza.
View all Conversations

Stories by ㅤ
Gram - ❀ by -misfortunegirl-
Gram - ❀
❀፧ KDH.
ranking #53 in ㅤㅤ See all rankings
Gram - ❀ by -misfortunegirl-
Gram - ❀
❀፧ LH
ranking #106 in ㅤㅤ See all rankings
Gram - ✩ by -misfortunegirl-
Gram - ✩
✩፧ JW
ranking #93 in ㅤㅤ See all rankings
2 Reading Lists