‎ ‎‎ ‎‎ ‎‎ ‎‎ ‎‎ ‎‎ ‎‎ ‎‎ ‎‎ ‎‎ ‎‎ ‎‎ ‎‎ ‎‎ ‎‎ ‎‎ ‎‎ ‎‎ ‎‎ ‎‎ ‎‎ ‎𝒲𝘦 𝘸𝘦𝘳𝘦 𝙘𝙝𝙞𝙡𝙙𝙧𝙚𝙣 ‎
‎‎ ‎‎ ‎‎ ‎‎ ‎‎ ‎‎ ‎‎ ‎‎ ‎‎ ‎‎ ‎‎ ‎‎ ‎‎ ‎t̲h̲r̲u̲s̲t̲ ̲i̲n̲t̲o̲ 𝘢 𝘸𝘢𝘳 ‎
‎‎ ‎‎ ‎‎ ‎‎ ‎‎ ‎‎ ‎‎ ‎‎ ‎‎ ‎‎ ‎‎ ‎‎ ‎‎ ‎‎ ‎‎ ‎‎ ‎‎ ‎‎ ‎‎ ‎‎ ‎‎ ‎𝘢𝘯𝘥 𝘰𝘯𝘤𝘦 𝘪𝘵 𝖊𝖓𝖉𝖘,
𝘸𝘩𝘢𝘵 /𝘸𝘪𝘭𝘭/ 𝘸𝘦 𝙗𝙚𝙘𝙤𝙢𝙚 ?
 • ☆彡⠀ ℳ𝘢𝘳𝘤𝘦𝘭 𝓑. 𝓖𝘢𝘭𝘭𝘪𝘢𝘳𝘥
 • JoinedNovember 24, 2020Last Message
-jwttn -jwttn Mar 29, 2023 12:21PM
        ── Marcellus B. Galliard ──               [  TAKE 2  ]           ❛ the guilty hero ❜
View all Conversations

Story by ‎ ‎‎‎ ‎‎ ‎‎ ‎‎‎ ‎‎ ‎‎ ‎‎ ‎ ‎‎‎ ‎‎ ‎ ‎‎‎ ‎‎ ‎ᵖʳᵉᵗᵗʸ l̶i̶e̶s̶
𝘤𝘰𝘶𝘭𝘥 ‎ ‎‎ ‎‎ ‎‎ ‎𝘩𝘢𝘷𝘦 ‎ ‎‎ ‎‎ ‎‎ ‎ ‎𝙇𝙀𝙁𝙏 ‎ ‎‎ ‎‎ ‎‎𝘮𝘦 𝘥𝘦𝘢𝘥. by -jwttn
𝘤𝘰𝘶𝘭𝘥 ‎ ‎‎ ‎‎ ‎‎ ‎𝘩𝘢𝘷𝘦 ‎...
‎ ‎‎ ‎‎ ‎‎ ‎‎ ‎‎ ‎‎ ‎‎ ‎‎ ‎‎ ‎‎ ‎‎ ‎‎ ‎‎ ‎𝐦𝐚𝐫𝐜𝐞𝐥 ‎ ‎‎ ‎‎ ‎‎ ‎‎ ‎𝐠𝐚𝐥𝐥𝐢𝐚𝐫𝐝'𝐬 ‎ ‎‎ ‎‎ ‎‎ ‎ ‎ ‎‎...
+5 more