🍵 Chào mừng đến với MatchaTea Team! ❤️
🍵 D.O.B : 14/7/2018
🍵 Team hoạt động với các thành viên có tâm hồn mê Matcha và cả Milk Tea nae ~~

🍵 Boss : @-haphuonggg- - #Boss - #Mii
🍵 Phó Boss 1 : @manh109 - #Kẹo
🍵 Phó Boss 2 :

Các Mem của MatchaTea Team :
🍵 Collect 🍵
@-haphuonggg- - #Boss
@__hgchiis - #Mochii
@manh109 - #Kẹo
@-wyeongie - #Y
@pyr-__ - #Yu
@-_Ahgase_Jane_- - #Jane
@-_WonSR_- - #SRDS
@nhuanh__05 - #Anh

🍵 Beta 🍵
@-haphuonggg- - #Boss
@__hgchiis - #Mochii
@tranggg2k5__ - #Mun
@Noo_SoonHoon - #Noo
@-_Giunnn_- - #Giunnn🍵 Design 🍵
@manh109 - #Kẹo
@LinhDy2004 - #HL
@pyr-__ - #Yu🍵 Review 🍵🍵 Edit 🍵

🍵 Translate 🍵
@Tomori-Aiko - #Aiko🍵 Write 🍵
@_CoHuong_ - #Cò


🍵 Reply 🍵
@-haphuonggg- - #Boss
@_CuongLe - #Cuong
@-_WonSR_- - #SRDS
@Cocktail-- - #Dâu
@-_Giunnn_- - #Giunnn
@nhuanh__05 - #Anh

🍵 Art 🍵
@strawbeauberry - #Ted
🍵 Event 🍵
🍵 Quản lý Team 🍵
@__hgchiis - #Mochii


🍵 Idea 🍵
|Thực tập sinh|
@Pikaa1 - #Pi |Design|

Welcome to MatchaTea Team 🍵
 • MatchaTea House
 • JoinedJuly 14, 2018


Last Message
-_MatchaTea_-Team_- -_MatchaTea_-Team_- Sep 30, 2018 03:11AM
Hôm nay là cuối tuần nên Mii mong các bạn designer và beta-er nhanh chóng hoàn thành các đơn hàng cho khách nhé!Tags : @manh109       @LinhDy2004       @-_Giunnn_- #Boss - #Mii
View all Conversations

Stories by MatchaTea Team
|MatchaTea Team| Design Shop by -_MatchaTea_-Team_-
|MatchaTea Team| Design Shop
Welcome to MatchaTea Team's Design Shop. ❤️ Các bạn muốn "may một chiếc áo" thật lộng lẫy cho đứa c...
ranking #4 in designshop See all rankings
|MatchaTea Team| Collect Shop by -_MatchaTea_-Team_-
|MatchaTea Team| Collect Shop
Welcome to MatchaTea Team's Collect Shop. ❤️ Các bạn muốn tìm những bức ảnh thật đẹp để "may một chiếc á...
ranking #11 in collectshop See all rankings
|MatchaTea Team| Test Lọc Mem by -_MatchaTea_-Team_-
|MatchaTea Team| Test Lọc Mem
Thông báo về các Test lọc Mem của Team. Không phận sự miễn vào -,-