"When my silence doesn't bother you. My absence will never affect you."
  • Chasing My Dream
  • JoinedApril 2, 2022


Last Message
-Mia_Rose- -Mia_Rose- Aug 16, 2023 05:06AM
"नीले नीले अम्बर पर चाँद जब आयेप्यार बरसाए हमको तरसायेऐसा कोई साथी होऐसा कोई प्रेमी होप्यास दिल की बुझा जाएनीले नीले अम्बर पर चाँद जब आये प्यार बरसाए हमको तरसाये"~ Rose
View all Conversations

9 Reading Lists