♥︎ 𝐼𝑀 𝑂𝑁 𝑇𝐻𝐴𝑇 𝐷𝑅𝐴𝑁𝐾, 𝐼𝑀 𝐵𝑂𝑈𝑇  𝑇𝑂 𝐾𝐼𝐿𝐿 ♥︎

♡︎ 𝑀𝐸𝑅𝐼𝐴𝐻'𝑆 𝑃𝐸𝑅𝑆𝑂𝑁𝐴𝐿 𝐶𝑈𝑀 𝐷𝑈𝑀𝑃 ♡︎

♥︎ 𝑀𝐴𝑅𝑅𝐼𝐸𝐷 𝑇𝑂 @𝐾-𝐾-𝐾𝐴𝑍𝑈𝑌𝐴 ♥︎

------------------------------------------------------------------

M ɪʏᴀ
^^^
sʜᴇ/Hᴇʀ/ɪᴛ

(♡︎𝙵𝚎𝚖 𝚙𝚛𝚎𝚜𝚎𝚗𝚝𝚒𝚗𝚐 𝚖𝚊𝚒𝚗𝚕𝚢 𝚋𝚝𝚠~)


❤︎ 𝙱𝙻𝙼

❤︎ 𝙸 ♡︎ 𝚃𝚊𝚕𝚕 𝚜𝚔𝚒𝚗𝚗𝚢 𝚋𝚘𝚢𝚜

❤︎ 𝙱𝚒𝚙𝚘𝚕𝚊𝚛 𝚆𝚎𝚒𝚛𝚍𝚘

❤︎ 𝙳𝚎𝚙𝚛𝚎𝚜𝚜𝚎𝚍 𝚋𝚞𝚝 𝚗𝚒𝚌𝚎𝚕𝚢 𝚍𝚛𝚎𝚜𝚜𝚎𝚍

❤︎ 𝙸 𝚔𝚒𝚗 𝙻𝚒𝚐𝚑𝚝, 𝙳𝙸𝙾, 𝙶𝚘𝚓𝚘, 𝚊𝚗𝚍 𝙳𝚊𝚣𝚊𝚒

❤︎ 𝙷𝚊𝚛𝚞𝚌𝚑𝚒𝚢𝚘 𝚂𝚊𝚗𝚣𝚞 + 𝙲𝚑𝚒𝚏𝚢𝚞 𝙼𝚊𝚝𝚜𝚞𝚗𝚘'𝚜 𝚆𝚒𝚏𝚎

❤︎ 𝙱𝚢𝚊𝚔𝚞𝚢𝚊 𝚃𝚘𝚐𝚊𝚖𝚒'𝚜 𝚂𝚞𝚐𝚊𝚛 𝚋𝚊𝚋𝚢

--------------------------------------------------------------------------


𝚂𝙻𝚄𝚃 𝙵𝙾𝚁 :

♔ @ʜᴀᴛᴀᴋᴇs-ᴡʜᴏʀᴇ(ᴀᴋᴀ ᴡɪғᴇʏ!♡︎♥︎♡︎)
♔ ʜᴀʀᴜᴄʜᴜʏᴏ sᴀɴᴢᴜ (ᴀᴋᴀ ʜᴜsʙᴀɴᴅ!♥︎♡︎♥︎)
♔ ᴄʜɪғᴜʏᴜ ᴍᴀᴛsᴜɴᴏ (ᴀᴋᴀ ʜᴜsʙᴀɴᴅ #2!♡︎♥︎♡︎)
♔ ʟɪɢʜᴛ ʏᴀɢᴀᴍɪ (ᴀᴋᴀ ᴡᴀɴɴᴀʙᴇ ʟɪɢʜᴛsᴋɪɴ!♡♥︎♡︎)
♔ ʙʏᴀᴋᴜʏᴀ ᴛᴏɢᴀᴍɪ (ᴀᴋᴀ sᴜɢᴀʀ ᴅᴀᴅᴅʏ !♥︎♡︎♥︎)
♔ ᴍᴀᴅᴀʀᴀ ᴜᴄʜɪʜᴀ (ᴀᴋᴀ ʙᴀʙʏ ᴅᴀᴅᴅʏ!♥︎♡︎♥︎)
♔ʏᴜᴍᴇᴋᴏ ᴊᴀʙᴀᴍɪ (ᴀᴋᴀ ᴍᴏᴍᴍʏ!♡︎♥︎♡︎)--------------------------------------------------------------
  • ⚠︎︎︎𝑆𝐿𝐼𝑀𝐸 𝑊𝐴𝑅𝑁𝐼𝑁𝐺⚠︎︎
  • JoinedMay 11, 2020


Last Message
-DxrkYagami -DxrkYagami Dec 24, 2022 09:04PM
hey y’all 
View all Conversations

Stories by 𝑆-𝑆𝐿𝐼𝑀𝐸 💚
❞ 𝗡𝗘𝗩𝗘𝗥 𝗦𝗖𝗔𝗥𝗘𝗗 ❞ 𝘀𝘁𝗿𝗮𝗻𝗴𝗲𝗿 𝘁𝗵𝗶𝗻𝗴𝘀 by -DxrkYagami
❞ 𝗡𝗘𝗩𝗘𝗥 𝗦𝗖𝗔𝗥𝗘𝗗 ❞ 𝘀𝘁𝗿...
❞ 𝗠𝘆 𝘀𝗶𝘀𝘁𝗲𝗿 𝗶𝘀 𝗰𝗼𝗺𝗶𝗻𝗴 𝗯𝗮𝗰𝗸 𝗶𝗻 𝘁𝗼𝘄𝗻-❞ ┌─── · 。゚☆: *.☽ .* :☆゚. ───┐ ᴡʜᴇʀᴇ ʟᴜᴄᴀ...
ranking #34 in black See all rankings
❞ 𝗥𝗢𝗢𝗠𝗠𝗔𝗧𝗘❞ 𝗴𝗮𝗿𝗼𝘂 by -DxrkYagami
❞ 𝗥𝗢𝗢𝗠𝗠𝗔𝗧𝗘❞ 𝗴𝗮𝗿𝗼𝘂
❞ 𝗜'𝗹𝗹 𝗯𝗿𝗲𝗮𝗸 𝘆𝗼𝘂𝗿 𝗵𝗲𝗮𝗿𝘁. ❞ 𝙗𝙧𝙚𝙖𝙠 𝙞𝙩 𝙩𝙝𝙚𝙣. ┌─── · 。゚☆: *.☽ .* :☆゚. ───┐ ᴡʜᴇ...
ranking #406 in black See all rankings
❞ 𝗙𝗥𝗘𝗔𝗞 ❞ 𝗲. 𝗺𝘂𝗻𝘀𝗼𝗻 by -DxrkYagami
❞ 𝗙𝗥𝗘𝗔𝗞 ❞ 𝗲. 𝗺𝘂𝗻𝘀𝗼𝗻
"𝗬𝗼𝘂'𝗿𝗲 𝗮 𝗳𝗿𝗲𝗮𝗸 𝗠𝘂𝗻𝘀𝗼𝗻!" ┌─── · 。゚☆: *.☽ .* :☆゚. ───┐ ᴡʜᴇʀᴇ ʏ/ɴ, ᴛʜᴇ sᴄʜᴏᴏʟ...
ranking #29 in black See all rankings