Pravidla Stories

Refine by tag:

3 Stories

Nespravedlnost by Luccy_Fantasy
#1
Nespravedlnostby Luccy_Fantasy
Sám život je v mnoha okolnostech nespravedlivý. Je to prostě náš osud, který musíme naplnit, ať se děje cokoliv. Tohle si bude muset prožít i 20-letá Emma. Cítí se být z...
+7 more
12 pravidel by MrAndMrsX
#2
12 pravidelby MrAndMrsX
Příběh vypráví o Vzdálené zemi jménem Denera. Jejich zvyky jsou pro nás neznámé a nepochopitelné. O tom jak se v této zemi žije vypráví mladá dívka Daisy. Její téměř dok...