L7nnon Stories

Refine by tag:

1 Story

𝐋𝐄𝐓 𝐆𝐎-𝑪𝒆𝒏𝒕𝒓𝒂𝒍 𝑪𝒆𝒆 2️⃣3️⃣ by jogadora_47
#1
𝐋𝐄𝐓 𝐆𝐎-𝑪𝒆𝒏𝒕𝒓𝒂𝒍 𝑪𝒆𝒆...by FIFA
- 𝐒𝐞 𝐯𝐨𝐜𝐞̂ 𝐧𝐚̃𝐨 𝐦𝐞 𝐝𝐞𝐫 𝐬𝐞𝐮 𝐚𝐦𝐨𝐫 𝐝𝐞 𝐠𝐫𝐚𝐜̧𝐚, 𝐞𝐮 𝐜𝐨𝐦𝐩𝐫𝐨, 𝐬𝐨́ 𝐦𝐞 𝐝𝐢𝐠𝐚 𝐪𝐮𝐚𝐧𝐭𝐨 𝐯𝐚𝐢 𝐦𝐞 𝐜𝐮𝐬𝐭𝐚𝐫? ♡