Dyrektor Stories

Refine by tag:

1 Story

Wszyscy umieramy by awkward09
#1
Wszyscy umieramyby awkward09
"Hej mała, tutaj nie ma nadziei na szczęśliwe zakończenie, przecież wiesz wszyscy kończymy w ten sam sposób. Możesz tylko zdecydować jak chcesz to skończyć." ...