Select All
  • Ku është Roberta?
    2.4K 482 15

    E PERFUNDUAR ✔ "Te premtoj se do te te gjej Roberta.- thashe. Shpresoja qe ajo te me kishte degjuar kudo qe te ishte." Qetesia e qytetit te Guindenit do te prishet kur Roberta Anders zhduket papritur diten e fundit te pushimeve verore. Ne nje vend ku nuk ndodh kurre asgje zhdukja e saj nis te behet e papranueshme. M...

    Completed