Buod

1K 34 4
                  

Noong unang panahon, ang natatanging anyo ng pamumuno sa ano mang sulok ng sanlibutan ay kilala sa katawagang banwa.

Sa isang lugar na kung tawagin ay ang banwa ng Maharlika, ang mga mamamayan ay naniniwala na sila ay nakatatanggap ng proteksyon mula sa isang makapangyarihang nilalang. Isang nilalang na kahit na minsan ay hindi nila nasilayan. Subalit patuloy nila itong sinasamba at pinupuri.

Ang natatanging banwa ng Maharlika ay may doktrina na kanilang pinakaiingat-ingatan. Mga ritwal na kanilang dapat na isinasabuhay upang mapanatili ang kapayapaan ng kanilang banwa. Gayon na din upang manatili silang ligtas sa sino mang mangahas na sa kanila ay manakop. Isa sa paniniwala ng mga Maharlikano't Maharlikana ay ang pag-aalay ng birheng dalaga sa isang kuweba. Pagaalay upang masiyahan ang kanilang itinuturing na tagapag-andukhâ o ang kanilang natatanging Panginoon.

Si Hiraya ay isang bai na namumuhay bilang ato o lalaki. Sa hinaba-haba ng kaniyang pamumuhay bilang isang ato, darating ang araw na ang sikretong pinakaiingat-ingatan ng kaniyang ina ay mabubunyag. At dahil siya lamang ang natitirang dalaga sa banwa, siya ay mapipilitang maging alay. Isang handog sa kanilang tagapag-andukhâ na maaaring may katotohanan o maaaring isa lamang kathang isip.

Ang Baing AlayTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon