Rozwiązanie konkursu

96 3 6

Uwaga uwaga. Konkurs zostaje zamknięty, znaczy skończony. Dostałyśmy dwie prace i wszystkie wybrałyśmy wspólnie jedną. Wygrała mordeczka eilishitsme  Gratulacje

Siostra Kapitana - Supa Strikas [Bardzo wolna KOREKTA]Where stories live. Discover now