Perde II

1.2K 77 16
                  

SAHNE I

(Macbeth'in şatosundaki avlu. Banquo'yla Fleance girerler. Fleance'ın elinde bir meşale vardır.)

BANQUO

Gece ne sularda evlat?

FLEANCE

Ay battı; saat kaçı vurdu duymadım.

BANQUO

Ay gece yarısı batıyor.

FLEANCE

Öyleyse efendim, gece yarısını bir hayli geçtik.

BANQUO

Tut şu kılıcımı... Gök amma da cimri bu gece;

Bütün kandillerini söndürmüş... Şunu da al.

Kurşun gibi bir uyku çöküyor üstüme;

Oysa hiç de uyumak istemiyor canım.

Ey insanoğlunun koruyucu melekleri.

Uzak tutun benden

Uykuda başıboş kalan kötü düşünceleri.

(Macbeth ve elinde meşale bir hizmetçi girerler.)

Kılıcımı ver. Kim o gelen?

MACBETH

Bir dost.

BANQUO

Siz ha! Daha yatmadınız mı? Kral yattı.

Görülmedik bir keyfi vardı bu akşam;

Adamlarınıza bir hayli bahşiş verdi.

Karınıza da şu elması yolladı:

Eşi bulunmaz bir ev hanımı dedi.

Sevinçler içinde çekildi odasına.

MACBETH

Hazırlıksız olduğumuz için

Gönlümüzce ağırlayamadık kendisini.

Neler yapabilirdik yoksa...

BANQUO

Bundan iyisi can sağlığı...

O üç cadıyı rüyamda gördüm dün gece.

Oldukça doğru çıktı size söyledikleri.

MACBETH

Sahi, unutmuştum onları.

Bir boş vakit bulunca

Seninle konuşalım biraz bunun üstüne...

BANQUO

Ne zaman isterseniz.

MACBETH

Sırası gelince sözümü dinlersen

Şanın şerefin artar, bilesin.

BANQUO

Artsın derken eksilmesin de...

Yüreğim rahat, alnım ak kaldıkça

Söz dinlemezlik etmem.

MACBETH

Şimdilik iyi geceler

BANQUO

Sağ olun efendim, size de.

(Banquo ve Fleance çıkarlar.)

MacbethHikayelerin yaşadığı yer. Şimdi keşfedin