rcv - cau hoi tong hop

413 0 0

Nội dung câu hỏi

Đáp án

Nhân vật chính trong Triết học Trung Quốc,ông được coi là người viết cuốn Đạo Đức Kinh và ông được công nhận là khai tổ của Đạo Giáo.Ông là ai?

Lão Tử

Năm 1941, HCM viết một tác phẩm có câu mở đầu :

Dân ta phải biết sử ta

Cho tường gốc tích nước nhà Việt Nam.

Đó là tác phẩm nào?

Lịch Sử nước ta

Có một người pháp làm nghe kéo chuông ỏ nhà thờ Đức bà Paris được vị phó giáo chủ nuôi nấng từ nhỏ.Anh ta yêu một cô gái hát rong nhưng chuyện tình của họ không thành và kết thúc rất bi thương.Anh chàng đó có dị tật gì? tên là gì?

Bị gù , Oa si mô nô (phiên âm)

Ai là người xưng đế đầu tiên?

Lý Bí

NATO tấn công Nam Tư vào năm nào

23/3/1999

Năm xây dựng và khánh thành kênh đào Panama

1906   -   1914

Tên Điện  nơi  LêNin trực tiếp chỉ huy Cách mạng tháng mười?

điện  Xmônưi

Việt Minh được thành lập vàongày nào, năm nào?

19-5-41

Mắt của Lạc đà có bao nhiêu mí?

3 mí

Bản giao hưởng nhiều chương đầu tiên của nền âm nhạc VN hiện đại là tác phẩm nào?

Quê Hương

Ngày Marie Curie đoạt giải Nobel

10 – 12 – 1903

Cách bao nhiêu năm sẽ có ngày 29 tháng 2

4 năm

Hình học “Phi Ơclit” do ai phát minh?

Lôbasepxki

Tác giả của bức tranh “La-Giôcông”là ai?

Leonadvanhxi

Từ Para trong cụm từ Paragames xuất phát từ từ nào trong tiếng anh

Paralell

Việt Nam có bao nhiêu thành phố trực thuộc trung Ương?

5

Đền AngCo Vat nằm ở nước nào?

Campuchia

Việt Nam là thành viên của liên hợp Quốc khi nào?

1977

Quốc hội khoá mấy quyết định tên nước ta là: Cộng Hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam?

Quốc hội khóa VI

Đất nước nào được mệnh danh là “Đất nước Triệu Voi”

Lào

Quốc gia có nhiều người Hồi giáo nhất trên Thế Giới