Emlékszel...

567 55 1
                  

Emlékszel arra amikor

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Emlékszel arra amikor...

Mindenkinek volt orra és

a 250 csak egy szám volt és

a "bökött" egy értelmetlen szó volt és

azt akartuk hogy, a ragasztó megszáradjon és

a remény teljesen ártatlan volt és

newt csak egy szalamander fajta volt és

a jobb kar csak egy test rész volt és

Secska mester volt az egyetlen patkány ember és

"hermano" csak a Spanyol fordítása volt a tesó/havernak és

tudni a teljes nevedet nem volt nagy cucc.

Gyerekek, Teresa is megmondta.

Minden meg fog változni.

Látjátok, James Dashner megírta Az útvesztőt és minden megváltozott...

Maze Runner memes (HUN)Where stories live. Discover now