C1 - Triet hoc la gi...

9.6K 5 0

Câu 1. Triết học là gì? Nguồn gốc và vai trò của TH trong hệ thống tri thức của loài người? ý nghĩa đối với bản thân?

TL:

1. Triết học là gì?

- Phương Đông:

+ TQ: TH là sự truy tìm bản chất của đối tượng, TH chính là trí tuệ là sự hiểu biết sâu sắc của con người

+ Ấn Độ: TH nghĩa là sự chiêm ngưỡng nhưng mang hàm ý là tri thức dựa trên lý trí, là con đường suy ngẫm để dẫn dắt con người đến với lẽ phải

- Phương Tây

+ Hy Lạp: Philosophia- yêu mến sự thông thái

KL: Dù phương Đông hay phương Tây thì TH đều là hoạt động tinh thần biểu hiện khả năng nhận thức, đánh giá của con người nó tồn tại với tư cách là 1 hình thái ý thức xã hội

Khái niệm TH: Là hệ thống tri thức lý luận chung nhất của con người về thế giới về vị trí, vai trò của con người trong thế giới ấy

2. Nguồn gốc của TH:

- TH ra đời khoảng TK VII- VI trước CN

- Nguồn gốc nhận thức: Lúc con người đạt đến trình độ trừu tượng hoá, khái quát hoá, hệ thống hoá để xây dựng nên các học thuyết, lý luận

- Nguồn gốc xã hội: lao động phát triển tới mức có sự phân chia lao động chân tay và trí óc. Những người chuyên lao động trí cóc có điều kiện chuyên tâm trong lĩnh vực nhận thức thúc đẩy nhanh quá trình phát triển của nhận thức. Lúc này xã hội có sự phân chia giai cấp, các giai cấp đều phải có quan niệm của mình về thế giới và để giải thích thế giới cũng như bảo vệ lợi ích của giai cấp mình

3. Vai trò:

- TH là cơ sở TGQ của các giai cấp trong quá trình nhận thức thế giới

TGQ là toàn bộ những quan niệm của con người về TG, về bản thân con người, về cuộc sống và vị trí của con người trong thế giới đó

Chia 3 loại hình :

+ TGQ huyền thoại: người nguyên thuỷ

+ TGQ tôn giáo:

+ TGQ triết học: diễn tả quan niêm của con người dưới dạng hệ thống các phạm trù, qui luật. TH là hạt nhân lý luận của TGQ làm cho TGQ phát triển như một quá trình tự giác dựa trên sự tổng kết kinh nghiệm thực tiễn và tri thức khoa học

- TH là cơ sở phương pháp luận trong quá trình nhận thức và cải tạo thế giới

4. Ý nghĩa đối với bản thân:

- Từ vai trò đối với pp luận: cần chống các quan niệm cho rằng TH bao trùm các khoa học cụ thể và ngược lại biến TH thành các KH cụ thể.

- Với chúng ta TH là vũ khú lý luận KH là cơ sở TGQ, PP luận trong quá trình nhận thức và cải tạo hiện thực khách quan

- Bản thân: cần học tập TH nghiêm túc nắm thực chất nội dung, nắm cái bản chất và cách mạng của TH Mác- Lênin.

C1 - Triet hoc la gi...Đọc truyện này MIỄN PHÍ!