sinh học 12

3.8K 4 1

a. Gây đột biến nhân tạo rồi chọn cá để tạo giống mới

* Ở lúa:

Giống lúa DT33: Được tạo ra bằng phương pháp chọn lọc cá thể đối với các thể đột biến ưu tú: gạo dẻo,có mùi thơm như gạo tám thơm.

* Ở đậu tương:

Giống đậu tương DT55 được tạo bằng xử lý đột biến giống đậu tương DT74 có thời gian sinh trưởng ngắn, chịu rét tốt, hạt to, màu vàng.

* ở lạc:

Giống V79 tạo ra bằng chiếu xạ tia X vào hạt giống lạc bạch sa sinh trưởng khoẻ, hạt to, vỏ quả máng, hàm lượng prôtêin cao.

Cà chua hồng lan được tạo ra từ thể đột biến tự nhiên của giống cà chua Ba Lan trắng.

 b. Phối hợp giữa lai hữu tính và xử lý đột biến

Giống lúa lai DT21 được tạo ra bằng cách lai giữa lúa nếp 415 và giống lúa đột biến ĐV2, gạo thơm, dẻo, năng suất cao.

A20

Giống lúa A20 được tạo ra bằng lai hai dòng đột biến: H20xH30

. Chọn giống bằng chọn dòng tế bào xôma có biến dị hoặc đột biến xôma

Giống lúa DR2 được tạo ra từ dòng tế bào xôma biến dị của giống lúa CR203 được tách và tái sinh thành cây, chịu hạn tốt, năng suất cao, độ đồng đều cao.

Giống táo đào vàng tạo ra bằng xử lí đột biến đỉnh sinh trưởng cây non của táo Gia Lộc. Quả to. Màu vàng, giòn, ngọt, thơm, năng suất cao.

a. Tạo biến dị tổ hợp

Giống lúa DT17 được tạo ra từ giống lúa DT10 và giống OM80. Có năng suất cao, hạt gạo dài trong, dẻo.

3. Tạo giống ưu thế lai :

Giống ngô lai LVN10 được tạo ra bằng cách lai 2 dòng thuần. Có thời gian sinh trưởng ngắn, chịu hạn tốt, năng suất cao.

Giống ngô LVN4 được tạo ra bằng cách lai 2 dòng thuần là nhóm trung ngày, có khả năng thích ứng rộng, năng suất cao

* Ở lợn:

Lai 2 giống lợn Ỉ và lợn Đại Bạch, được giống ĐB Ỉ -81: phối hợp được nhiều đặc điểm quí của lợn ỉ là dễ nuôi,mắn đẻ và của lợn đại bạch tầm vóc to, lớn nhanh.

* Ở gà:

Gà Rốt-Ri tạo ra bằng cách lai gà Ri và gà Rốt, có đặc tính của gà Ri là dễ nuôi và của gà Rốt là đẻ nhiều trứng.

3. Tạo giống ưu thế lai (giống lai F1)

* Ở bò:

Giống lai F1 lµ con lai giữa bò vàng Thanh Hoá và bò Hôn sten Hà Lan. Giống bò này chịu được khí hậu nắng, cho năng suất sữa cao và tỉ lệ bơ 4%.

* ở vịt:

Vịt bạch tuyết là con lai của vịt Anh Đào và vịt cỏ: Thể trọng lớn hơn, thích nghi cao, đẻ trứng nhiều.

* Cấy chuyển phôi:

Cấy phôi từ bò mẹ cao sản sang những con bò cái khác. Nhờ phương pháp này mà một con bò mẹ có thể cho 10- 500 con/ năm, giúp nhân giống nhanh.

* Thụ tinh nhân tạo bằng tinh trùng bảo quản trong môi trường pha chế:

Giúp giảm số lượng và nâng cao chất lượng đực giống.

* Công nghệ gen:

Giúp phát hiện sớm giới tính của phôi, ví dụ nếu nuôi bò sữa thì lấy phôi cái, nếu nuôi lấy thịt thì lấy phôi đực.

CỦNG CỐ

-Lai 2 giống lợn Ỉ và lợn Đại Bạch, được giống ĐB Ỉ-81: phối hợp được nhiều đặc điểm quý của lợn Ỉ là dễ nuôi, mắn đẻ và của lợn Đại Bạch tầm vóc to, lớn nhanh.

-Gà Rốt-Ri tạo ra bằng cách lai gà Ri và gà Rốt,có đặc tính của gà Ri là dễ nuôi và của gà Rốt là đẻ nhiều trứng.

-Sử dụng con cái là lợn Móng cái lai qua 4-5 thế hệ, tạo ra một Móng cái chất lượng cao, tầm vóc được nâng cao, lớn nhanh

-Tạo ra đàn bò sữa bằng cách cho con cái nội lai nhiều lần với con đực ngoại, tạo ra giống bò sữa có chất lượng cao

- Giống lai F1 là con lai giữa bò vàng Thanh Hoá và bò Hônsten Hà Lan.Giống bò này chịu được khí hậu nắng, cho năng suất cao và tỉ lệ bơ 4%

-Vịt Bạch Tuyết là con lai của vịt Anh Đào và vịt cỏ: Thể trọng lớn hơn, thích nghi cao, đẻ trứng nhiều

Gà Tam Hoàng là giống nhập nội có tính trạng tốt, được nuôi thích nghi với điều kiện ở Việt Nam.

- Cá chim trắng được nhập từ Trung Quốc, được nuôi thích nghi với điều kiện ở Việt Nam

Tạo

giống mới

sinh học 12Đọc truyện này MIỄN PHÍ!