vi du va phan tich qui luat phu dinh cua phu dinh

3K 0 0

Quy luật phủ định của phủ định là định luật thứ 3 trong Biện chứng pháp tức là Hợp đề.

Biện chứng pháp đi theo nhịp ba của tiến trình tiến bộ trong nhiên giới và nhân giới:

1.- Tiền đế: Sự việc, vấn đề, sự vât được đặt ra đầu tiên cho tiến trình

Ví dụ: Tư bản là cơ cấu người bóc lột người.

2.- Phản đề: còn gọi là hủy thể hay phủ định: Chính là cái lực phản lại cái tiền đề.

Ví dụ: Chống lại hay hũy bỏ chế độ Tư bản là XHCN [phản đề của Tư bản]

3.- Hợp đề: cũng còn gọi là "hũy thể của hũy thể" hay "phủ định của phủ định" tức là nó "phản lại cái phủ định (2)" vậy là nó "phủ định cái phủ định (2)...hũy thể cái hũy thể (2)

VÍ dụ: Lực thứ ba tiếp theo là hũy bõ chế đô XHCN [ hũy cái đã hũy cái trước (2:phủ đinh/hũy thể) là Cọng Sản chủ nghĩa. Vậy CSCN chính là "Hợp đề" còn gọi là "phủ định của phủ định" [hũy thể của hũy thể]

Câu hỏi của bạn có vài vài ví dụ sau đây:

Ví dụ đơn giản nhất, kinh điển nhất:

Con gà (1)---> quả trứng (1) ---> con gà (2) -----> quả trứng(2)

quả trứng (1) phủ định con gà (1)

Con gà (2) phủ định quả trứng (1)

-----> con gà (2) là phủ định của phủ định với con gà (1).

Ví dụ đơn giản nhì: 

Hạt thóc (1)-----> Cây lúa (1) ---------> hạt thóc (2) ----> cây lúa (2).

bạn phân tích dễ dàng nhé.

Nên nhớ con gà (2), quả trứng (2) hay hạt thóc ở lần xuất hiện sau không giống với lần 1. Mọi vật đều phát triển đi lên từ thấp đến cao do vậy con gà (2) hay hạt thóc (2) xuất hiện ở hình thái cao hơn hoàn thiện hơn. 

ok men!

vi du va phan tich qui luat phu dinh cua phu dinhĐọc truyện này MIỄN PHÍ!