Lich tiem chung mo rong

6K 0 0

LỊCH TIÊM CHỦNG MỞ RỘNG

Nguyễn Đức Nhân 2007

1. Lịch tiêm chủng mở rộng cho trẻ em hiện nay

- Sơ sinh (càng sớm càng tốt, tốt nhất 24h đầu):

+ BCG phòng lao (1 mũi)

+ Viêm gan B (mũi 1/3)

- 2 tháng tuổi:

+ Bại liệt (uống 1/3)

+ BH-HG-UV (mũi 1/3)

+ Viêm gan B (mũi 2/3)

- 3 tháng tuổi

+ Bại liệt (uống 2/3)

+ BH-HG-UV (mũi 2/3)

- 4 tháng tuổi

+ Bại liệt (uống 3/3)

+ BH-HG-UV (mũi 3/3)

+ Viêm gan B (mũi 3/3)

- 9 tháng tuổi

Sởi mũi 1 (tiêm nhắc lại khi có chiến dịch)

- 1 - 5 tuổi

Viêm não Nhật Bản (ở những nơi có nguy cơ bệnh, 3 mũi, mũi sau cách mũi trước 2 tuần, hoặc mũi 3 sau mũi 1 là 1 năm theo Bộ Y tế)

- 2 - 5 tuổi

Tả (ở những nơi có nguy cơ bệnh, uống 2 lần cách nhau 2 tuần, cho trẻ 1 - 5 tuổi theo Bộ Y tế)

- 3 - 5 tuổi

Thương hàn (ở những nơi có nguy cơ bệnh, 1 mũi, cho trẻ 1 - 10 tuổi theo Bộ Y tế)

------------------------------

2. Lịch tiêm chủng uốn ván cho phụ nữ

a. Phụ nữ có thai

Mũi 1: Càng sớm càng tốt khi có thai

Mũi 2: Cách mũi 1 ít nhất 1 tháng, trước khi đẻ ít nhất 1 tháng

b. Phụ nữ tuổi sinh đẻ

Mũi 1: Tuổi dậy thì hay càng sớm càng tốt từ 15 - 35 tuổi

Mũi 2: Cách mũi 1 ít nhất 1 tháng

Mũi 3: Cách mũi 2 ít nhất 6 tháng hoặc khi có thai

Mũi 4: Cách mũi 3 ít nhất 1 năm hoặc khi có thai lần sau

Mũi 5: Cách mũi 4 ít nhất 1 năm hoặc khi có thai lần sau

Lich tiem chung mo rongĐọc truyện này MIỄN PHÍ!