tab guitar bom oi

854 0 0

..........C...........G............Am........C7

Người ơi, anh hát riêng bài ca

......... F.........G..................C.........C7

Tặng em cô gái anh thầm yêu...

..............F................................F

Lúc em cười mùa xuân trong anh,

..............G..............................C

Lúc em buồn mùa đông vây quanh

.............F.............................F......................G......G7

Em có hiểu lòng anh muốn nói... suốt đời yêu em...

Rồi mai anh phải đi học xa

Người ơi, anh chỉ yêu mình em

Lúc một mình nhìn về nơi xa

Ngước lên trời nhìn vì sao đêm

Anh tin rằng ở nơi xa kia... em chờ anh mãi...

.C..........................G...................Am..........C7

Có những lúc nhớ em anh khóc thầm

.....F...........................G....................C........C7

Vì có những lúc nhớ em lòng đắng cay

..........F................G

Người ơi em ở nơi xa

..........E7................Am

Mình anh trong cô đơn

F..............................F..............G

Lòng ngập thương nhớ... dâng đầy...

(repeat)

END:

.............F.............................G.............. ....C..........C7

Em có hiểu lòng anh muốn nói... Anh nhớ em nhiều...!

.............F..............................G7...........................F......

...G.........C

Em có hiểu lòng anh muốn nói... Anh nhớ em nhiều...!

tab guitar bom oiĐọc truyện này MIỄN PHÍ!