For every story tagged #WattPride this month, Wattpad will donate $1 to the ILGA
Pen Your Pride

nguyên tắc tổ chức,sinh hoạt Đảng

14.3K 5 5

Câu 13: Phân tích quan điểm của HCM về những nguyên tắc tổ chức,sinh hoạt Đảng, Trong tình hình hiện nay , để XD và chỉnh chốn Đảng theo tư tưởng HCM.chúng ta phải chú ý những vấn đề gì.

Những nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt Đảng.

a) Tập trung dân chủ

Đây là nguyên tắc cơ bản,tập trung dân chủ có quan hệ chặt chẽ với nhau .Tập trung nền tảng dân chủ , dân chủ dưới sự chỉ đạo và tập trung.

Đối với tập trung thì thiếu số phải phục tùng đa số, cấp dưới phải phục tùng cấp trên, toàn Đảng phục tùng TW.

Đối với dân chủ rhì mọi người phải bày tỏ hết ý kiến của mình ,trong Đảng phải thực hiện dân chủ rộng rãi.

Thực hiện dân chủ trong Đảng là cơ sở để thực hiện dân chủ ngoài XH.Muốn thực hiện dân chủ tốt thì tổ chức Đảng phải trong sạch,vững mạnh,nếu không sẽ dẫn đến tình trạng quan liêu , dân chủ quá trớn.

b)Tập thể lạnh đạo ,cá nhân phụ trách.

Tập thể lạnh đạo là dân chủ,cá nhân phụ trách là tập trung.Tập thể lãnh đạo,cá nhân phụ trách là tập trung dân chủ.Tại sao phải tập thể lãnh đạo.Vì một người chỉ khôn ngoan, tài giỏi mấy cũng không thể thấy hết mọi mặt của vấn đề.Vì thế cần phảI có nhiều người cũng giải quyết sẽ tránh được sai lầm.

Vì sao phải có nguời phụ trách?Việc gì bàn kỹ rồi phải giao cho 1 hoặc vài người chuyên trách, có chuyên trách công việc mới chạy. Nếu không sẽ sinh ra dựa dãm ỷ lại.Đẻ thực hiện tốt nguyên tắc này cần chống lại bệnh độc đoán, chuyên quyền, vi phạm dân chủ,dựa dẫm tập thể,không dám quyết đoán, không dám chịu trách nhiệm hoặc bao biệm,ôm đồm

c) Tự phê bình và phê bình

Đây là quy luật phát triển của Đảng, Bởi vì Đảng ta cũng ở trong XH.Con người ai cũng có khuyết điểm nên phải phê bình và tự phê bình như rửa mặt hàng ngày làm cho phải tốt,ngày cảng nảy nở,phần xấu ngày càng ít đi.Một đảng mà dấu khuyến điểm là 1 Đảng hỏng,cố gắng thừa nhận những khuyến điểm,tìm cách sửa chữa để tiến bộ sẽ là 1 Đảng chân chính.

Thái độ phê bình và tự phê bình là phải chân thành, thằng thắn,không nể nang,giấu giếm, không thêm bớt,phải có tính đồng chí thương yêu lẫn nhau.

d)kỷ luật nghiêm minh, tự giác.

Kỷ luật Đảng là kỷ luật thép , nghiêm minh tực giác.Việc coi thường kỷ luật Đảng,không tự giác chấp hành kỷ luật sẽ làm suy yếu và tan rã Đảng.

đ) Đoàn kết thống nhất trong Đảng

Nguời nhấn mạnh Đảng nên phảI biết giữ gìn sự đoàn kết thống nhất trong Đang như giữ gìn con người của một mình. Đảng không thống nhất sẽ rơI vào bè pháI,chia rẽ và tan rã.Muốn đoàn kết phải thực hành dân chủ rộng rai, thường xuyên phê bình và tự phê bình.tu dưỡng đạo đức.chống chủ nghĩa cá nhân.

*Trong tình hình hiện nay, để XD và chỉnh đốn Đảng theo tư tưởng HCM,chúng ta phải chú ý 1 số vấn đề sau.

Chú trọng hơn nữa XD Đảng vè chính trị , tư tưởng và tổ chức

-Đảng phải luôn vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức,phải luôn xứng đáng là đội tiên phong của giai cấp CN , NDLĐ và đân tộc VN.

-Đội ngũ Đảng viên,cán bộ của Đảng phải là những ngừoi toần tâm, toàn ý phục vụ tổ quốc, phục vụ ND phải là những người vừa có trí, vừa có đức. Luôn luôn giác ngộ CM,luôn đi đầu trong mọi công tác.

-Đảng ta phải luôn chú ý đề phòng và khắc phục những tiêu cực,thoái hoá biến chất luôn giữ gìn Đảng trong sạch vững mạnh.

-Đảng phải tự vươn lên, đáp ứng kịp thời yêu cầu của tình hình và nhiệm vụ mới. Muốn vậy Đảng phải chú ý nâng cao trí tuệ ,tầm tư tưởng, nâng cao trình độ về mọi mặt.

nguyên tắc tổ chức,sinh hoạt ĐảngĐọc truyện này MIỄN PHÍ!