Câu 3:tri giác?Nêu các quy luật cơ bản của tri giác?

23.6K 4 11

Câu 3:Trình bày khái niệm của tri giác,vai trò của tri giác?Nêu các quy luật cơ bản của tri giác?

a,Khái niệm:

[Trong đời sống thực tế,khi con người đã trưởng thành thì rất ít khi ta có cảm giác về từng thuộc tính liên hệ nào đó của sự vật,hiện tượng,mà thông thường bộ não phản ánh các sự vật hiện tượng với toàn bộ thuộc tính của chúng một cách trọn vẹn.Sự phản ánh trọn vẹn này đc gọi là tri giác]

=>> tri giác là một quá trình nhận thức phản ánh trọn vẹn các thuộc tính bề ngoài của các sự vật hiện tượng khi chúng trực tiếp tác động vào các giác quan của ta sau khi đã liên kết những cảm giác riêng lẻ.Nó đem lại cho ta 1 hình ảnh hoàn chỉnh về sự vật hiện tượng.Sở dĩ tri giác có tính trọn vẹn là vì tính trọn vẹn khách quan của bản thân sự vật hiện tượng quy định.

b,Vai trò:

Tri giác đóng vai trò rất quan trọng trong đời sống con người:

-Tri giác là hình thức định hướng đầu tiên của con ng với môi trường xung quanh

-Tri giác là nguồn gốc khởi đầu cho mọi hiểu biết của con ng về thế giới

-Tri giác là điều kiện quan trọng để đảm bảo trạng thái hoạt động của vỏ não.

c,Các quy luật cơ bản của tri giác:

-Quy luật về tính đối tượng:

Do sự tác động của những sự vật,hiện tượng nhất định nào đó của thế giới bên ngoài vào các giác quan của ta mà tính đối tượng của tri giác đc hình thành.(Nghĩa là mỗi một hoạt động tri giác đều có một đối tượng cụ thể xác định tồn tại khách quan đc ta phản ánh)

-Quy luật về tính lựa chọn:

+Các sự vật,htg tác động vào con ng rất đa dạng tới mức con ng k thể cùng một lúc tri giác và phản ánh đc với tất cả những tác động đó mà ta chỉ tách ra một cách rõ ràng và tri giác từ trong vô số những tác động đó một vài tác động mà thôi.Đăc điểm này nói lên tính lựa chọn của tri giác

+Tính lựa chọn của tri giác phụ thuộc vào tâm trạng,hứng thú của bản thân mỗi con ng

+Sự lựa chọn của tri giác k mang tính cố định,vai trò của đối tượng tri giác và bối cảnh có thể hoán vị cho nhau nghĩa là 1 vật nào đó lúc này là đối tượng tri giác,lúc sau là bối cảnh

-Quy luật về tính ý nghĩa:

Mặc dù tri giác nảy sinh do sự tác động trực tiếp của các sự vật hiện tượng vào các giác quan nhưng những hình ảnh tri giác đc luôn có ý nghĩa xác định.Tri giác 1cách có ý nghĩa là ta gọi đc tên sự vật đang tri giác và xếp nó vào một nhóm hay một lớp sự vật xác định và khái quát nó bằng 1 từ xác định

_Quy luật về tính ổn định:

Do các sự vật,htg xquanh ta nằm ở vị trí khác nhau và những điều kiện xuất hiện chúng như ánh sang,vị trí,k zan,khoảng cách...cũng rất khác nhau.Vì vậy bộ mặt của chúng luôn luôn thay đổi,di chuyển theo những hướng khác nhau.Trong tình hình đó,quá trình tri giác của con ng cũng đc thay đổi một cách tương ứng.Nhưng nhờ có tính ổn định của tri giác (khả năng bù trừ của hệ thống các cơ quan tri giác)nên chúng ta vẫn tri giác sự vật hiện tượng xung quanh như là những sự vật ổn định về hình dáng,kích thước,màu sắc.Vậy đây là khả năng phản annhs các sự vật hiện tượng 1 cách k thay đổi khi điều kiện tri giác thay đổi.

-Quy luật về tính tổng giác:

Ngoài những kích thích gây ra,tri giác còn bị quy định bởi 1 loạt các nhân tố bên trong của bản thân chủ thể tri giác,cả 1 con ng cụ thể sống động đang tri giác sự vật.Điều đó nói lên tri giác của con ng phụ thuộc vào nội dung đời sống tâm lí con ng và dặc điểm nhân cách của họ.Sự phụ thuộc này gọi là tính tổng giác

Câu 3:tri giác?Nêu các quy luật cơ bản của tri giác?Đọc truyện này MIỄN PHÍ!