Luc quan tinh, huong tam , ly tam

827 0 0

Cau 8

Luc quan tinh , luc quan tinh li tam, luc huong tam, luc li tam

- luc quan tinh

xet 1 he quy chieu 01 chuyen dong tinh tien co gia toc A doi voi he quy chieu quan tinh 0,

xet 1 diem m chuyen dong voi gia toc a1 doi voi o1

suy ra gia toc cua M doi voi 0 la a= a1+A

ma=ma1+mA

gia su m chiu tac dung cua Luc F vi o la he quy chieu quan tinh nen trong do dinh luan Niuton nghiem dung ma1 = F

suy ra F= ma1+ mA

ma1=F+(-mA)

nhu vay , khi khao sat chat diem M trong he quy chieu o1 , ngoia cac luc tac dung len M con phai ke them luc Fqt =-m.A

goi la luc quan tinh : O1 duoc goi la he quy chieu khong quan itnh

Vay luc quan tinh la luc ao chi quan sat duoc trong he quiy chieu khong quan tinh

luc quan tinh luon luon cung phuong va nguoc chieu voi gia toc cua chuyen dong cua he quy chieu khong quan tinh

b)

Luc Quan tinh li tam

Xet he quy chieu o1 chuyen dong tron deu voi van tocgoc w doi voi he qiu chieu quan tinh o o tren khi do' gia toc cua o1 doi voi o la A=w^2Rn

Fqt=-mA=-mw^2Rn (n la vecto don vi tren truc huong tam di qua M)

Fqt co phuong phap tuyen vichieu di ra xa tam O len goi la luc quan tinh li tam.

vay luc quan tinh li tam la luc quan tinh trong he quy chieu khong quan tinh chuyen dong tron doi voi he quy chieu quan itnh. luc quan itnh li tam co phuong phap tuyen, chieu di ra xa tam va co do lon Fqt=mW^2.R

c)

Luc huong tam

xet 1 chat diemM chuyen dong tron deu tren duong tron (O,R)

ta co at=o suy ra a=an

trong do' an= v^2/R=w^2R

luc Fht co phuong an tuc phuong phap tuyen tai M va chieu cung chieu an tuc huong vao tam o ne Fht goi la luc huong tam ve do lon Fht= mW^2R

d) Luc li tam

khi 1 vat chuyen dong tren 1 duong tron thi no co xu huong bi vang ra khoi duong tron. luc co xu huong lam vat vang ra do' doi la luc li tam . xet trong he quy chieu gan voi vat thi luc li tm dung bang luc quan tinh li tam. vay luc li tam la 1 luc ao co' phuong phap tuyen , chieu huong ra xa tam, va co do lo Flt=mw^2.R

Luc quan tinh, huong tam , ly tamĐọc truyện này MIỄN PHÍ!